Naše služby

Nabízíme přípravu "na klíč" od konkrétního záměru vč. fotodokumentace, vypracování individuální projektové dokumentace, zajištění statického výpočtu autorizovanou osobu, požárně bezpečnostního řešení, event. zajištění hlukové studie vč. stanoviska Krajské hygienické stanice až po vlastní výrobu, montáž a následný servis.

Komplexní výměny

Nabízíme přípravu "na klíč" od konkrétního záměru vč. fotodokumentace, vypracování individuální projektové dokumentace, zajištění statického výpočtu autorizovanou osobu, požárně bezpečnostního řešení, event. zajištění hlukové studie až po vlastní výrobu, montáž a následný servis.

Zjistěte více

Modernizace

Provozovatelé mají jednoznačnou právní odpovědnost za provoz a bezpečnost a je tedy nezbytně nutné tyto rizika odstranit(např. u právnické osoby „společenství vlastníků jednotek“ odpovědnost každého vlastníka a nikoli zvolených členů výboru).

Zjistěte více

Ostatní produkty

Řada našich partnerů a spolupracovníků má zkušenosti s inženýringem, finančním zabezpečením či samotnou realizací stavebních prací, kterými je třeba se vždycky při revitalizaci bytového fondu zabývat.

Zjistěte více

Garance

Vlastní projekce, výroba i montáž + následný servis

Krátké dodací lhůty

Délka provádění prací

Záruka

Příznivé ceny

Design dle požadavků a přání zákazníka