Kontakty arrow

MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o.

Hájecká 630, 747 22
Dolní Benešov

mapa »

Tel./fax: +420 553 651 099
Tel./fax: +420 553 652 176
E-mail: obchod@msvytahy.cz


Slovenská pobočka

Hlavná 79, 080 01
Prešov

»

Tel: +421 911 510 690
E-mail: obchod@msvytahy.sk

ČSN OHSAS 18001:2008
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005

Navštivte také:
Komplexní servis arrow

Představuje kromě základní údržby daného výtahového zařízení také vykonávání nejrůznějších prohlídek a zkoušek stanovených závaznými normami a odstraňování veškerých běžných provozních poruch (vyjma úmyslného či násilného poškození):

Komplexní servis zahrnuje především:

 • provozní prohlídky a činnosti dozorce výtahu (provádí poučená osoba nebo pracovník servisní organizace)
 • provádění pravidelné údržby (viz. Základní servis)
 • odborné prohlídky (provádí servisní pracovník, revizní technik)
 • odborné zkoušky (revize)
 • seřízení komponentů výtahu v rámci odborné prohlídky
 • odstranění běžných provozních poruch (vyjma úmyslného či násilného poškození) při použití náhradních dílů do 100-150,-- Kč na daný zásah (v souladu s uzavřenou Servisní smlouvou o dílo)
 • drobný materiál pro údržbu
 • bezplatný pohotovostní dispečink po celých 24 hodin
 • paušální poplatek operátorovi za telefon/GSM bránu sloužící ke spojení s pohotovostním technikem v případě poruchy
 • vyproštění osob z výtahu (v případě zájmu objednatele/zákazníka/provozovatele výtahu mohou po předchozím proškolení revizním technikem servisní organizace provádět dozorci výtahu)
 • provádění pravidelné preventivní údržby (např. vyčištění stroje, doplnění oleje, odstranění drobných netěsností, seřízení a vyčištění elektrického zařízení ve strojovně a v šachtě, doplnění a dotažení šroubů, matic a podložek, seřízení a vyčištění šachetních dveří, seřízení jednotlivých dílů a součástí kabiny apod.)
 • proškolení zástupce či zástupců objednatele/provozovatele u nového výtahového zařízení
 • práce dvou servisních pracovníků do 1 h vč. cestovních nákladů na výše uvedené činnosti