Rozšířený komplexní servis

Rozšiřuje činnosti prováděné v rámci komplexního servisu o „automatické“ odstranění veškerých poruch včetně dodání nezbytných náhradních dílů. Takto koncipovaná Servisní smlouva o dílo s maximálním rozsahem úkonů zajišťuje objednateli/ zákazníkovi/provozovateli provozní stav výtahů na vysoké úrovni. Je uzavírána vždy po odborném auditu vykonaném našimi zkušenými revizními techniky.