Základní servis

Představuje provádění pravidelné údržby, přičemž opravy (hodinová sazba servisního pracovníka, doprava apod.), materiál a neplánované zásahy jsou fakturovány samostatně vždy v souladu s uzavřenou Servisní smlouvou o dílo, resp. Záručním a Reklamačním řádem společnosti MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY na základě oboustranně podepsaného zakázkového listu.

Základní servis zahrnuje především:

  • bezplatný pohotovostní dispečink po celých 24 hodin
  • vyproštění osob z výtahu (v případě zájmu objednatele/zákazníka/provozovatele výtahu mohou po předchozím proškolení revizním technikem servisní organizace provádět dozorci výtahu)
  • odborné prohlídky (provádí servisní pracovník, revizní technik)
  • provádění pravidelné preventivní údržby (např. vyčištění stroje, doplnění oleje, odstranění drobných netěsností, seřízení a vyčištění elektrického zařízení ve strojovně a v šachtě, doplnění a dotažení šroubů, matic a podložek, seřízení a vyčištění šachetních dveří, seřízení jednotlivých dílů a součástí kabiny apod.)
  • proškolení zástupce či zástupců objednatele/zákazníka/provozovatele u nového výtahového zařízení
  • práce dvou servisních pracovníků do 1 hodiny vč. cestovních nákladů na výše uvedené činnosti